Coaching

Hvad er Identitets udviklende coaching?

Identitets udviklende coaching er en metode, der giver dig en dybere forståelse og kompetence, til at bruge dig selv til at skabe ønskede personlige forandringer, og opretholdelse af disse.​

Personlig udvikling.

Coaching udvikler selvfølelsen og åbner op til at leve livet bevidst i balance, i indre ro og med glæde. Coaching udvikler din selvindsigt og giver et klarsyn omkring dine ressourcer, potentialer, værdier og klarsyn om retning og mål i dit liv.

Med baggrund i integral psykologi som begrebsramme arbejder jeg grundlæggende med tre lag af identitet. Eller sagt på en anden måde tre forskellige bevidsthedsniveauer.

I den bevidsthedsproces opstår din personlige udvikling der åbner op til forandringer. Coaching støttes af værktøjer, du kan bruge resten af livet, til at være der hvor du lige præcis vil være.